top of page
 • למה כדאי להשתתף בסדנא?
  הכלים שתקבלו יאפשרו לכם להתמודד עם סיטואציות מאתגרות ולהפחית משמעותית קונפליקטים ואי-הבנות ביום העבודה שלכם, ובכלל בשאר מעגלי החיים. תבינו לעומק את "סיבת השורש" לקונפליקטים, איך לנהל מצבים מורכבים ואיך למנוע הסלמה, מה שיגביר את הביטחון המקצועי שלכם. תקבלו הזדמנות נדירה ללמוד על עצמכם ולהבין איך אתם נתפסים מבחוץ, כך שכבר למחרת התרגול יהיו לכם הזדמנויות ליישם את הכלים שרכשתם - ולראות את ההבדל.
 • למה דווקא סימולציה?
  בגלל שהיא כל כך קרובה למציאות. סימולציה מאפשרת להתנסות בחוויה באופן אותנטי, וממחישה את התוצאות של ההתנהלות הטבעית שלנו. היא מאפשרת לקבל 'שיקוף מראה' של המשתתף במצבים מורכבים, ולהבין מהם האתגרים שלכם, מה מפעיל אתכם ואיפה נקודות החוזקה שלכם.
 • מה נדרש מהממשתתפים:
  לבוא בראש פתוח, ולהשתתף כמה שניתן, כדי ללמוד מתוך התנסות וחוויה. לפני הסדנה יישלח לכל המשתתפים תקציר הסימולציה שעליו נעבוד, כדי שתבואו מוכנים ונוכל למקסם את הזמן המשותף שלנו יחד.
 • האם אפשר לעבוד על תרחיש ייחודי לנו?
  כן בהחלט. אם כצוות נתקלתם באתגר ייחודי שאינו נכלל ברשימת התרחישים, נוכל לבנות סדנה מותאמת אישית לאתגר הייחודי שלכם. אנחנו ממליצים להגיע כצוות כדי ללמוד איך לפעול ביחד בצורה דומה ומתואמת. באפשרותכם להירשם לתרחיש מוכן מראש, או ליצור לכם תרחיש ייחודי המותאם באופן ספציפי לאתגר שעומד מולכם.
 • האם אפשר להגיע לבד, ולא כצוות?"
  כן, באפשרותך להצטרף באופן עצמאי לימי סימולציה פתוחים, ולבחור את יום ההשתלמות לפי התרחיש המתקיים בו.
bottom of page